Nejzajímavější keše vynechané ze statistik

16.3.2022 | Blog | Ondra

Když je nějaká keš vynechána ze statistik (tedy alespoň z těch vzdálenostních), muselo být její založení tak trochu úlet. Jak je možné, že tedy byla taková keš publikovaná? Inu - většina keší, které jsou v tomto článku zmíněny, vznikly už v začátcích geocachingu. A zatímco dnes máme pevně udané typy keší i jejich pravidla, tehdy existovalo jen pár doporučení, kterým předcházela věta "Máte-li nový nápad jak ukrýt keš, nebo novou hru s pomocí GPS, rádi se o tom dozvíme".

 

Putovní kešky

Jako dozajista zajímavý nápad se jevily kešky, které se nebudou nacházet neustále na stejných souřadnicích, ale lovci je budou přenášet. Takových keší vznikla zhruba stovka, dnešních dnů se s největší pravděpodobností nedožila ani jedna. Nedají se jen tak lehce vyfiltrovat, neboť putovní keše nikdy neměly svoji samostatnou ikonku, ale obvykle ikonku tradičky či mysterky. První taková keš vznikla hned v lednu 2001, datum poslední lze těžko odhadnout. Ze starých diskusí se lze dočíst, že už v roce 2004 bylo zakládaní nových putovních keší zakázáno. Přesto lze nalézt i keše, tentokrát už publikované reviewerem, z roku 2005 (například tuto). A dokonce i jednu ještě novější, ale o té až o pár řádků níže.


Listing putovní keše GCD3D3, která dožila jako obyčejná tradička s pozměněným názvem

Pravidlem pro putovní keš bylo, že každý nálezce musel keš ukrýt na nové souřadnice. Některé kešky byly listingem omezeny na určité území (např. plocha parku, hranice města), ovšem některé byly bez omezení zcela. To byl důvod pro jejich zákaz (a taky trochu konkurovaly Travel Bugům, nemluvě o možných kolizích), neboť owner mohl těžko provést údržbu na své keši, která v tu dobu byla na jiném světadílu. Díky keším bez omezení teritoria se však mohlo pár keší dostat i k nám - třeba GC6ADF. V květnu 2017 se rozhodlo o zrušení (archivaci a zamčení listingů) všech doposud aktivních putovních keší a jejich vlastníkům bylo umožněno zdarma změnit jejich krabičky na putovní předměty. Z připravených dvaadevadesáti listingů bylo obsazeno jenom 23. A pro některé z těchto trackovatelných dřívekeší to stejně znamenalo konec, neboť namísto libovolné polohy už mohly cestovat pouze po keších - a podobně jako jiné putovní předměty, některé z těchto dřívekeší zmizely hned v první keši, do které byly vloženy.


Putovní keš GC6ADF v době našeho nálezu (8.května 2017)

Nejnovější putovní keš v seznamu těch vynechaných ze statistik vznikla v únoru 2007 na Slovensku. Kromě toho že vůbec prošla skrze reviewera (který se pravděpodobně nechal obalamutit tím, že takových keší je po světě spousta), měla ještě podivuhodné ALR: Keš smí odlovit pouze ten, kdo sám už minimálně dvě keše založil. A kdo ji poslední někam umístí, ten za ní zodpovídá; a pokud se ztratí, tak ji sám musí obnovit. Po ztrátě v roce 2011 byla o rok později archivována.

Jedna podobná putovní keš vznikla o rok později i v Česku. Ta sice nikdy (alespoň do doby psaní tohoto článku) nebyla ze statistik vyjmuta - nejspíš se o její existenci Geocaching HQ nikdy nedozvědělo; přesto považuji za vhodné ji zde zmínit. Nepřemisťovala se libovolně, nýbrž po keších společně s Travel Bugem na kterém byla přidělána. A existovala ještě druhá keš, která byla na souřadnicích, které se daly vypočítat s pomocí kódu Travel Bugu. Že Travel Bug má na řetízku kešku, to bylo před publikací reviewerovi zamlčeno. Revieweři se o tuto keš začali zajímat až z kraje roku 2014, kdy vznikla na stejném systému keš na severu Čech. Owner však pouze poupravil listing a i nadále se keš logovala pouze do filmovky s Travel Bugem. Tak tomu bylo až do roku 2016, kdy se Travel Bug ztratil. V únoru 2017 byla keš archivována, pár dní poté se ztratila i druhá keš na fyzických souřadnicích.

Vlastně ještě jednu takovou doposud žijící putovní keš v Česku máme. GC39788 však putuje pouze se svým vlastníkem a jiným způsobem než setkáním s ním se odlovit nedá. Publikována byla with exception, ač podle jiných reviewerů by neměla být publikována ani tak, nicméně oficiálně vyřazená ze statistik není.

A ještě jedna poznámka k putovním keším. Viděli jste film LOTR? Taktéž jsme jej na našem blogu již zmínili. Skutečně existuje listing jedné putovní keše, který sice je archivovaný, ovšem vzhledem k datu archivace před více než třinácti lety není zamčený. A to nikoliv archivovaný kvůli ztrátě kešky, ale protože její owner nezměnil souřadnice z jihu Německa do Dánska. Kdo ví, třeba skutečně ještě existuje putovní keš, kterou je možné zalogovat. I když po více než třinácti letech už je ta pravděpodobnost mizivá.

 

Předchůdci Locationless keší

Ač jsme na našem blogu již psali, že první keš typu Locationless pocházela z 12.září 2001, není to tak úplně pravda. V počátcích Geocachingu se ty ikonky příliš neřešily, a reálně byly Locationless keše jakožto nový typ zavedeny až 24.dubna 2002. Jeremy tehdy do fóra napsal v překladu zhruba následující:

"Vytvořili jsme samostatný typ „Locationless Cache“. Pokud máte cache bez polohy, přesuňte ji prosím do nové sekce."

Z toho vyplývá, že změnit ikonku keše měli samotní owneři jakýmsi přesunem v předchůdci dnešního Dashboardu. Možná kvůli tomu, že v tomto příspěvku zároveň uvedl že není velkým zastáncem Locationless keší, někteří owneři tuto změnu neprovedli. A někomu se to nevyplatilo. Například listing virtuálky GC4D97 věnující se geocachingovým samolepkám byl po pár měsících archivován a uzamčen. Listing virtuálky GC350A by dokonce retractován, takže ač je zabookmarkována jako keš vynechaná ze statistik, je vlastně ze statistik vynechaná už tím odpublikovaným listingem. Třeba GC3507 díky tomu však přežila dlouho - mnohem déle, než listingy změněné na typ Locationless, neboť ty byly archivované a zamčené jen pár měsíců po vzniku Waymarkingu v srpnu 2005. Její listing byl archivován až 22.května 2017 společně s putovními kešemi, a to i stejným univerzálním logem nabízející možnost předělání keše na putovní předmět. To tedy nevím, co by se v tomto případě mělo stát trackovatelnou věcí.

 

Nejdéle trvající event na světě

Že se to v začátcích Geocachingu s těmi ikonkami příliš neřešilo, to už jsem psal. A tak když chtěl jeden owner z Minnesoty založit Locationless keš zaměřenou na úklid, zvolil pro ni ikonku CITO (to je přece také o úklidu, že ano). Aby toho nebylo málo, dle listingu dovoloval "účastníkům eventu" logovat každý kalendářní měsíc. A aby toho stále ještě nebylo málo, owner nabízel v tomto listingu účastníkům kódy k discoverovení jeho geocoinů. Ač nám v Česku příjde taková věc prakticky běžná, tehdy si tím vysloužil pouze zamčení jejich listingů. Listing samotného Cita byl pak archivován v dubnu 2016, tedy po 4990 dnech.

Mimochodem, u tohoto listingu je krásně vidět, kolik lidí si nechtělo nechat ujít možnost získání lehkého bodu i po archivaci. Aby nějak neprovokovali, své logy antidatovali, například do prvních let existence tohoto listingu. Jak však můžeme vidět na poslední stránce logbooku, vypadá to trochu divně, když se mezi Found It logy objeví logy typu Attended. Tento typ logu se totiž v možnostech objevil až o nějakou dobu později. Kvůli takovýmto logům byl nakonec listing jen pár dnů po archivaci i uzamčen.

 

Aprílový žertík?

Když se občas někdo zeptá, jestli existuje nějaká keš odlovitelná z gauče, odpovědí mu od všech je jednoznačné ne. Jenže právě tahle keš by taková být měla. Ze statistik je vyjmuta s poznámkou "Guidelines breaker; no cache in place" (porušení pravidel, žádná keš na místě). Že název keše Apollo Fir je anagramem April Fool (tedy aprílový žertík), to je jasné. Taktéž lze vygooglit, že tuto keš lze zalogovat pouze prvního dubna. Ovšem jak příjít na to že právě tehdy (jsou v listingu nějaké další anagramy?) a proč je od samotného založení keše zalogována spousta hráčů v jiném datu? Třeba na to příjdete vy.

Taktéž lze vygooglit, že na podobném principu mělo dříve fungovat keší více. Například GC25F60, která byla po zjištění neexistence skutečné finálky archivována a zamčena reviewerem. Nebo GC486ZC, která sice stále funguje, ovšem vyjmuta ze statistik není. Pravděpodobně se tedy ani v jejím případě nejedná o keš povolenou přímo Geocaching HQ, ale maximálně tak místním reviewerem, dost možná ani to ne.

 

Úvodky co nejdál!

Poslední kapitolou v bookmarku věnujícímu se keším vyjmutým ze statistik jsou keše, které mají úvodní souřadnice pořádně daleko od finálky. Dnes platí, že finálka mysterky musí být od výchozích souřadnic vzdálena maximálně 3,2km. Ne vždy tomu však tak bylo (a snad i dnes by se dala u Geocaching HQ vyjednat výjimka). Nejzajímavější z těchto keší pro nás bude zřejmě China Syndrome Cache, jejíž finálka se nachází v Česku. Úvodní souřadnice však má o dvacet tisíc kilometrů jinde.

 

Ze statistik je taktéž vyjmuta i jedna webcam keš, a to tato německá. Zajímavé na tom je, že bez jediné poznámky. Důvod je pro mne záhadou.