Je nález vnějšího obalu keše podmínkou pro zalogování?

2.9.2023 | Blog | Ondra

Při této otázce se možná někteří z vás zamyslí, jiní rovnou řeknou že ne. Jako podmínku pro zalogování Found It logu máme všichni v hlavě pouze to, že nutný je zápis v logbooku. Jak však dokazuje příběh jedné z našich čtenářek, o který jsme se rozhodli podělit, nemusí pouhý zápis v logbooku stačit.


Koncem července naše čtenářka se svými dvěma dětmi vyrazila do Kolína, odlovit mimo jiné keš Trojlavci 2. Vyluštěno měla, souřadnice i kód k zámku. Na souřadnicích našla logbook v uzaviratelném sáčku, vyčuhující pod břečťanem.


Logbook kolínské keše GC9XW29 v uzavíratelném sáčku.

Na jednu stranu ano - bylo podivné, že luštila jakýsi číselný kód k zámku, který však na místě neměla k čemu použít. Na druhou stranu, začátkem roku jsme lovili letterbox u Liberce, ke kterému jsem taktéž dopočítával kód k číselnému zámku. Zámek na schránce byl však podle logů funkční naposledy v roce 2017, v době našeho odlovu na keši už nebyl vůbec.


Stejně tak není překvapením ani pouhý logbook v sáčku - takovou keš už určitě našel každý z nás, ať už se jednalo o provizorní obnovu, nebo o originální provedení velikosti Other. Naše čtenářka se v tomto případě přesvědčila, že se o danou keš jedná, což zjistila z nadepsání logbooku (již několikrát vyfoceného v galerii) i podle předchozích logů, které končily začátkem letošního června. Určitě by stačilo zalogovat pouhé TFTC, ovšem naše čtenářka přidala ke svému Found It logu i Owner Attention Requested log s informací že něco není v pořádku a s očekáváním, že v reakci na něj se owner (konkrétně tedy ownerka) vypraví na místo keš zkontrolovat a opravit.


Reakce po pár dnech skutečně přišla, ač trochu jiná, než bychom si představovali. Že naše čtenářka vůbec nenašla keš, ale jen nějaký bloček v sáčku, a ownerka může prohlásit, že v keši při kontrole logbook nebyl, tedy ani zápis naší čtenářky, opravňující ji k zalogování Found It logu.

 

Teď se pro dokreslení situace dozjista hodí dodat pár důležitých informací z událostí na zmíněné keši.
2.6.2023 - poslední nesporný odlov, nalezení schránky s číselným kódem obsahující logbook v uzaviratelném sáčku
3.6.2023 - první nahlášení problému - schránka je otevřená a prázdná, kód nefunguje
17.6.2023 - první Found It v prázdné schránce, údajně obsahující list papíru
24.7.2023 - druhý Found It v opětovně prázdné schránce, vložen další náhradní papírek lovcem
27.7.2023 - nález logbooku v sáčku naší čtenářkou, keš stále bez disable či jakékoliv reakce zakladatele
28.7.2023 - třetí Found It v opětovně prázdné schránce, nálezce ani nevkládá papírek
30.7.2023 - téměř po dvou měsících owner reaguje obnovením keše, zároveň i soukromou konverzací s naší čtenářkou
4.8.2023 - Found It log naší čtenářky byl smazán, údajně po domluvě s lokálním reviewerem (Rico)

 

To nám na první pohled příjde jako naprostá hloupost. Hráči, kteří našli jakousi prázdnou schránku na kterou nepasoval kód, do které vložili svůj papírek nebo ani to ne, mají mít právo na log - ovšem naše čtenářka, která zaslala ownerce i nafocený originální logbook, jej mít nemá?


Pojďme se nejprve podívat, co si o tom myslí samotní správci hry. V oficiální nápovědě se můžeme dočíst následující:

Keš si můžete zalogovat jako nalezenou poté, co navštívíte souřadnice a zapíšete se do logbooku. Ke svému logu můžete také přidat fotografii či bod oblíbenosti.


V seriálu Geocaching 201, který jednotlivé body nápovědy rozvíjí dopodrobna, je pak detailně uvedeno, v jakých případech není možné logovat Found It:

- Nenavštívili jste souřadnice. (Například: skupina hráčů se rozdělí, aby našla kešky na vlastní pěst, do logbooku zapíše všechny a následně si všichni hráči zalogují i keše, které osobně nenavštívili.)
- Vidíte keš, ale nemůžete se do ní dostat a tedy ani se zapsat do logbooku.
- Našli jste něco, co může být součástí keše, avšak kontejner a logbook jsou pryč. V takovémto případě zalogujte Owner Attention Requested, nikoliv Found It.
- Nenašli jste nic, takže jste umístili novou keš bez předchozího souhlasu ownera a následně si zapsali nález. V takovémto případě logujte DNF.

Doposud nenacházíme nic, co by bralo naší čtenářce nárok na zalogování. Můžeme trochu popřemýšlet nad přeposledním bodem, ovšem logbook přítomen byl, nad tím co vlastně má být kontejner se dá polemizovat a rozhodně nechybělo obojí, jak tento bod uvádí. Můžeme se na to zkusit podívat ještě z druhé strany - kdy může owner smazat Found It log? Oficiální nápověda uvádí:

Vlastníci keší mohou smazat logy nálezců, pokud jsou v rozporu s našimi podmínkami používání nebo nesplňují pokyny pro logování pro daný typ keše.

Ani v tomto nenacházíme žádnou nesrovnalost a můžeme se domnívat, že si ownerka údajnou domluvu s lokálním reviewerem vymyslela, tedy že vlastně není jediný důvod této záležitosti věnovat jakoukoliv pozornost. O to více nás překvapilo, když se k nám dostala skutečná reakce reviewera, který po naší čtenářce taktéž vyžadoval i nález jakési prázdné krabičky. Neboť se nám to nezdálo, oslovili jsme hráčskou podporu HQ, který se vyjádřila ve prospěch nálezkyně. Vypadá to tedy, že se žádná změna pravidel nechystá.

If you found the official logbook and signed it, that is was counts s the find. It is up to the cache owner to maintain the geocache.

Nutno však poznamenat, že za přijatelnou odpovědí stál hlavně vhodně formulovaný dotaz, který byl popsán čistě jako rozpor mezi hráčkou a ownerkou - bez zmínky o předchozí konverzaci s revírníkem. HQ totiž jinak v naprosté většině případů stojí za svými dobrovolníky. Příkladů z historie by se našel nespočet, ovšem můžeme zmínit i jednu zcela aktuální věc. Tou je keš GC89FF na Mont Blancu, která byla založená už v červenci 2002, ale FTF na ní padlo až v srpnu 2014. Pro nás v Česku je známá nejen jako ta tradička v Evropě, co čekala nejdéle na FTF, ale také protože o rok dříve se o ten první nález pokoušel český hráč Benjo5.

Poslední nález má tato keš v dubnu 2017, o čtyři měsíce později přibylo jedno DNF (což na této keši není nic výjimečného, nenálezů má více než nálezů). Od té doby nic, až před pár týdny se zde objevilo disable od lokálního reviewera s tím, že keš může být teoreticky ztracená. Ownerovi nyní běží třicetidenní lhůta, během které musí keš zkontolovat, jinak dojde k automatické archivaci listingu. Může se nám to zdát jako nesmysl, neboť keš zrovna odsud těžko mohl někdo ukrást, stejně jako může být jen těžko v silách ownera se na kontrolu vydat jen tak do třiceti dnů od chvíle, kdy si to někdo usmyslí.

Keš navíc vlastně žádného ownera nemá. Založena byla estonským hercem Tarmo Männardem pro estonský geocachingový portál GeoPeitus. Pro portál byla takováto akce dobrou reklamou, neboť z celé akce vzniklo i video (na internetu se objevilo v roce 2002 - nečekejte valnou kvalitu), které následně přebíraly například místní televizní stanice. Při založení obsahovala kromě zápisníku 14 bonbónů, devět čokoládových medailí, dva šálky estonských zápalek, pár sáčků čaje, a hlavně volňásky na divadelní představení daného herce. Jinak se ale na estonský portál přiliš nehodila, takže správci portálu její listing pod svým účtem nechali zveřejnit přímo na celosvětovém Geocaching.com. Zakladatel tak o své keši nemá za celou dobu žádné zprávy, stejně jako se nedá očekávat že by se na kontrolu vydal, když se nejedná o žádné profesionálního lezce, nýbrž herce dostávajícího dnes již role dědečků.

A v tomto případě se HQ postavilo na stranu svého dobrovolníka. Dá se tedy očekávat, že v brzké době zmizí tato zajímavá keš z mapy.

As with any other geocacher, you have 30 days to perform maintenance. After that, we'll have to archive the cache. This old cache is a "vacation cache" and must be maintained like any other cache.

A to i přes to, že správce onoho estonského portálu keš znovu enabloval s tím, že si myslí, že tam je. Alespoň u nás by totiž takovéto enablování zapříčinilo rovnou archivaci.

 

Další věcí, u které se možná něco změnilo, je historicky první FTF. V našem starším článku věnovanému počátkům hry máme u 4.května uvedenou citaci od Dave Ulmera, zakladatele první keše na světě:

Jo, někdo už navštívil Stash #1! Maskovacím listím bylo pohnuto. Neměl jsem čas se podívat dovnitř, ale udělám to později. Co vzali? Co zanechali? Co napsali do logbooku? Jaké tajemství!

Jako historicky první FTFkař se uvádí Mike Teague. Ten však svůj nález v e-mailové konferenci oznámil 7.května k předcházejícímu dni. Sám ani nepsal o tom, že by měl být prvním nálezcem. Ověřit to nelze ani zápisy v logbooku, neboť keš neměla příliš dlouhou živostnost. Ostatně už první zalogovaný nálezce na Geocaching.com našel v kyblíku kromě vody a nánosů jen a jen plechovku fazolí. Po nějaké chvilce zmizel i ten kyblík, a další hráči si pak už jen fotili prázdnou díru. Plechovku (snad to stále ještě byla ona) pak vykopali v roce 2003 při budování pamětní desky, ale to je trochu jiný příběh.


Prázdná díra po první keši focená bvgps v roce 2002.

Ve výše uvedeném videu máme krátký záběr na člověka, který je otitulkován jako "Don Guinea Pig FTF". Slovní spojení Guinea Pig znamená kromě morčete i člověka, kterého bychom do češtiny přeložili jako pokusný králík. Díky včerejšímu příspěvku z oficiálního fóra nyní už víme, že se nejedná o místního ftfkaře Pana Morčete, nýbrž o prvního nálezce této keše.

První, kdo kdy našel geocache, byl můj otec Don McFeters. S Davem byli přátelé. Můj otec obdivoval Daveovu genialitu a zábavu. Podnikali spolu mnohá dobrodružství, i když se Dave přestěhoval z Oregonu do pouště na jihu USA. Léta jezdili s mámou v zimě na jih, jen aby Dave a táta mohli prozkoumávat na motocyklu.

Pamatuji si ten příběh tak, že Dave zavolal tátovi, aby přijel, a když přijel, Dave mu vrazil do rukou přístroj GPS a kus papíru se zeměpisnou šířkou a délkou a řekl: "Najdi tohle." Táta se vydal na cestu krajinou, dokud to nenašel. V té době táta říkal počítačům "žrouti času", takže o jeho nálezu nebyl žádný záznam.

Táta s mámou stále žijí v Boringu ve státě Oregon a rád se s lidmi navštěvuje. Téměř každý den chodí na procházky, ale paměť mu vynechává a už si toho moc nepamatuje.

Nevíme z toho, zda se jednalo o onen nález ze 4.května, ovšem je to poměrně pravděpodobné. Proč je jako první nálezce uváděn někdo jiný, když skutečného prvního nálezce znal Dave osobně? Otázkou je, jak to bylo už s tím zápisem v logbooku. Třeba byl Mike skutečně prvním zapsaným nálezcem. Pro propagaci je navíc asi lepší, když "první" nálezce založil několik svých keší a a vytvořil první web hry, než kdyby byl jako první nálezce označován někdo, koho to vůbec nechytlo. 

 

Abychom měli aktuality kompletní, ještě dodejme, že od pondělka budeme sbírat body pro další suvenýry z kola výzev. Zbystřete i v případě, kdy už jste o tom slyšeli, neboť od původního vyhlášení došlo ke dvěma změnám.

Výzva je tentokrát nazvaná jako týmová, a body bude možné získat následujícími způsoby:

Splněný úkol Počet bodů
Navštíven klasický event nebo CITO 75
Nalezení keše s více než deseti body oblíbenosti 50
Obdržení bodu oblíbenosti na vlastněné keši 50
Jiný Found It 25

Jiný Found It tentokrát skutečně mluví pouze o zalogování Found It logu, Adventures jsou z této výzvy vynechány (ač při úterním oznámení na oficiálním blogu ještě součástí být měly).

K dispozici tentokrát budou dva suvenýry. Kolik bodů na ně budeme potřebovat? Narozdíl od původně zveřejněného videa, nakonec nám na lehký suvenýr bude stačit pouhých 100 bodů a na ten těžký 1000. Čas na to budeme mít do začátku října.

 

To je z aktualit asi vše. Víte ještě o něčem? Nebo rádi píšete o jiných věcech týkajících se Geocachingu? Pokud byste chtěli na tomto blogu vidět i vaše články, neváhejte nás kontaktovat.