Co byly benchmarky?

5.1.2023 | Blog | Ondra

Je tomu něco přes půl roku co jsme věnovali samostatný článek čelenkám. Nyní se po bok dnes již neodlovitelných "typů" přidaly i benchmarky. Ač byly k dispozici přes dvacet let, mnoho hráčů z Česka ve svých profilech ikonku nalezeného benchmarku https://www.geocaching.com/images/wpttypes/sm/27.gif nemá. Proč tomu tak je a co to vlastně bylo?

Benchmarky byly (a stále jsou) americké geodetické značky libovolného typu, často mosazné kovové kotouče připevněné k zemi nebo jinému povrchu. Přirovnat by se daly k našim bodovým polím. Ač mezi nimi nějaké rozdíly jsou, taktéž mají evidenční karty obsahující jejich souřadnice. Po zrušení umělé odchylky se tak staly cílem hledačů s navigacemi a několikrát byly zmíněny i na geocachingovém fóru. V jednom z takových témat se 3.dubna 2001 Jeremy uvedl, že se snaží získat kompletní databázi benchmarků, kterou má v plánu zveřejnit jako samostatnou hru. 21.září 2001 se následně ozval s tím, že databázi se mu podařilo na CD zakoupit už na jaře, ovšem k implementaci se doposud nedostal. A hráči si počkali ještě další chvíli - až do 15.března 2002.


Log u benchmarku AK6668 zaznamenaný v roce 2003

A to ještě pouze v tom případě, že se jednalo o předchůdce Premium Members (tehdy ještě zvaných Charter Members). Jednalo se totiž o první věc, která byla přednostně nabídnuta hráčům platícím. Hráči bez premiového členství viděli až do srpna téhož roku při pokusu dostat se k benchmarkům pouze nápis This is currently a member only area.

Tato samostatná hra, jak ji Jeremy nazval, se nacházela na webu Geocachingu v adresáři mark, který byl téměř kopií tehdejšího adresáře seek s kešemi, pouze napojen na jinou databázi. Narozdíl od hry s keškami neprošel od roku 2004 žádnou modernizací (tedy s výjimkou změny designu celého webu), a tak ještě po dvaceti letech nabízel možnost vyhledávání pouze podle souřadnic s výsledky v tabulce.


Tabulka s vyhledanými benchmarky (kliknutím se otevře v plné velikosti)

V prvním sloupečku se nacházela ikona, jejíž podoba se v základu opírala o původní databázi a následně se odvíjela podle posledního zapsaného logu:
https://www.geocaching.com/images/mark/27.gif - benchmark ještě nebyl nikým z hráčů hledán

https://www.geocaching.com/images/mark/27m.gif - benchmark je podle údajů z evidence pohřešovaný
https://www.geocaching.com/images/mark/27r.gif - benchmark byl posledně někým z hráčů nalezen

https://www.geocaching.com/images/icons/icon_sad.gif - benchmark byl naposledy někým z hráčů nenalezen
https://www.geocaching.com/images/logtypes/icon_bm_destroyed.gif - benchmark byl naposledy někým z hráčů označen za pohřešovaný

https://www.geocaching.com/images/icons/icon_note.gif - benchmark byl naposledy někým z hráčů okomentován

V dalších sloupcích byly kódy benchmarků (proklikatelné na listingy), vzdálenost od vyhledávaných souřadnic, označení, stát, typ benchmarku a datum a typ posledního logu.


Dnes již neexistující listing benchmarku EL0234 (kliknutím se otevře v plné velikosti)

Listingy byly po stránce funkčnosti poněkud strohé, obsahovaly však kompletní popis i historii ze strany National Geodetic Survey (odsud to konkrétní označení NGS Benchmarks). Logování probíhalo prakticky stejně jako u keší - na výběr byly typy logů Found it, Didn't find, Write note a Mark Destroyed (obdoba typu logu Needs Archived, ovšem s tím že jedinou změnou s okamžitou platností byla změna ikonky, která se ale ovšem mohla opět změnit dalším logem u daného listingu).

Na seznam nálezů se dalo prokliknout z profilu jednotlivých hráčů, kteří do dnešního dne mají v nálezech řádek s počtem nalezených benchmarků (ten se ovšem nikdy nezapočítával do celkového počtu nálezů). To je ale asi jediná věc, která se z této samostatné hry dochovala.


Dnes již neexistující log u benchmarku EM0820

Proč došlo ke zrušení? To je vlastně otázka. Nás v Česku to asi ani nijak netíží - dají se však objevit hráči, kteří se skrze web Geocachingu soustředili hlavně na hledání benchmarků.

Nuže: Neexistovala žádná mapa, hodnocení obtížnosti a terénu, či snad odmazávání neaktuálních dat z databáze. Nikdo neřešil ani skutečnost, že mnohé z těchto bodů jsou umístěny na soukromých pozemcích. To je ostatně jeden z důvodů, se kterým přišlo HQ v oznámení o plánovaném zrušení ze 17.října 2022. Byly to vlastně takové keše bez ownera (další argument HQ), kterým by v této podobě dal člověk asi tak dva roky života. Jenže benchmarky přežily nejen konec všech typů virtuálních keší v roce 2005 a spuštění waymarkingu (kde ostatně tyto body také jsou, pokud byly někým z hráčů založeny), ale ještě dalších 17 let.

Dalo by se spekulovat nad tím, že o benchmarky nebyl takový zájem, jak se očekávalo. Ze 736 425 objektů v databázi jich bylo nalezeno pouze něco přes 166 tisíc. Také by se dalo spekulovat nad tím, že se lovem benchmarků dalo lehce podvádět. Byť mnozí hráči přidávali ke svým logům fotky, nebylo to podmínkou. Neexistoval žádný owner který by oprávněnost logů kontroloval, žádný logbook ve kterém by bylo možné návštěvu daného hráče ověřit. Ale zjistit to po dvaceti letech?

Spíše se můžeme domnívat, že nemoderní část webu nebudila příliš dobrý dojem. Ostatně to možná bude stát za tím, že odkaz na stránku s benchmarky zmizel z hlavního menu už před několika lety. Narozdíl od jiných součástí hry, jako jsou keše, Adventures či putovní předměty, tato součást webu negenerovala žádný zisk. K tomu, aby byl benchmarking dotován z jiných projektů, o něj nebyl dostatečný zájem. A to nám potvrzují i slova jednoho ze zaměstnanců HQ:

Údržba těchto starých stránek vyžaduje značné prostředky. Tyto zdroje pak nelze vynaložit na jiná vylepšení, včetně nových zajímavých funkcí a dlouhodobých požadavků komunity. Bohužel s omezeným množstvím zdrojů musíme být selektivní v tom, které z projektů budeme realizovat. V tuto chvíli mezi ně benchmarking nepatří kvůli své lokálně omezené povaze, když se hra jako celek stává stále globálnější.
Benchmarking byl identifikován jako závislost pro jiný projekt, který je v současné době v procesu a blíží se k dokončení. V té době bylo třeba rozhodnout, zda změnit kurz a přizpůsobit se této nové závislosti, nebo tak neučinit a vyřadit benchmarky. Náklady na přizpůsobení benchmarkingu značně převyšovaly náklady na jeho vyřazení, a tak po přezkoumání údajů o používání a průběžných nákladů na údržbu bylo učiněno příslušné rozhodnutí.

Původně měly být benchmarky z webu smazány v listopadu či prosinci 2022. Po námitkách, že je to narychlo či nevhodné před svátky, byly nakonec smazány až 4.ledna 2023.