Za suvenýry Žabákovým bludištěm

22.3.2022 | Blog | Šimon

Po skončení suvenýrové akce Reach the Peak přichází další, která tentokrát potrvá celý rok. Nazývá se Žabákovo bludiště a máme-li se držet příběhu, pak maskota Geocachingu (žabáka Signála) čeká cesta skrze šest bludišť, aby našel cestu zpět do centrály HQ.


Logo Signal's labyrinth.

Nepředstavujme si však žádnou prohlížečovou hru ve které budeme panáčkovi ukazovat šipkami cestu, stejně jako jsme při minulé akci pro zdolání vrcholů nemuseli fyzicky vystoupat ani na jeden. Panáček se bude hýbat podle toho, jak se nám bude dařit sbírat body.

Konkrétní bodování pro všechna bludiště nelze představit, neboť stejně jako v případě Reach the Peak se dá očekávat, že se počet získaných bodů za určitou věc (například nalezení multiny) či počet potřebných bodů k získání suvenýru bude s každým bludištěm měnit. Z předchozích suvenýrových akcí či leaderbordů již víme, že získávání bodů může být podmíněno nejen nálezem určitého typu keše nebo labky, ale také množstvím bodů oblíbenosti na odlovené keši, ovšem třeba i vypuštěním putovního předmětu či nálezem keše, která virtuálně obsahuje nějaký předmět, jak tomu bylo třeba v případě akce Wonders of World.

Aktuální bodování se vám budeme snažit přinášet přibližně každé dva měsíce na naší Facebookové stránce. Proč právě každé dva měsíce? Jednotlivá bludiště se budou měnit následovně:

Bludiště Od Do Suvenýrů
První 4.dubna 2022 14:00 6.června 2022 14:00 2
Druhé 6.června 2022 14:00 1.srpna 2022 14:00 2
Třetí 1.srpna 2022 14:00 3.října 2022 14:00 2
Čtvrté 3.října 2022 14:00 5.prosince 2022 13:00 2
Páté 5.prosince 2022 13:00 6.února 2023 13:00 2
Šesté 6.února 2023 13:00 3.dubna 2023 14:00 2 + 1 za získání všech předchozích

Jak už vyplývá z tabulky, celkem bude možné z této akce získat 13 suvenýrů. Dva za každé bludiště (dá se říci jeden za vstup a jeden za nalezení východu), poslední pak jako bonus pokud se nám podaří získat všech předcházejících dvanáct.

 

Bodování pro první bludiště je následující:

"Podmínka" Počet bodů
Nález Adventure Lab (labky) 10
Nález kešky s 10 a více body oblíbenosti 20
Nález multi kešky 25
Nález mystery kešky 25
Nález předmětu Signálova labyrintu 60
Nález 15

Pro první suvenýr je zapotřebí 50 bodů, pro druhý 500.