Webcam keše? Na alternativních serverech.

21.2.2023 | Blog | Ondra

Zajímavým zpestřením hry, po jehož návratu možnosti zakládání se často volá, jsou webcam keše. V čem spočívá odlov tohoto typu keše? Na daných souřadnicích se nenachází žádná krabička, ale snímá je webkamera. Úkolem hráče je se na tyto souřadnice dostat, uložit snímek z webkamery prokazující jeho přítomnost, a ten následně nahrát do svého logu typu Webcam photo taken (což je obdoba Found it pro Webcam keše).


Možná jste se s tímto typem keše ještě nesetkali. Webky bylo možné zakládat od února 2002 do roku 2005, kdy byla možnost zakládání všech virtuálních keší (tedy včetně earthek, virtuálek a locationless keší) ukončena. Zatímco všechny ostantí zmíněné virtuální typy keší už byly do hry v nějaké podobě vráceny, webcam keše se návratu nikdy nedočkaly. V Česku zůstalo po tomto "moratoriu" existovat ještě deset z celkem dvanácti založených keší tohoto typu, ale do dnešních dnů už se dochovaly pouze tři: jedna v Jičíně, jedna v Kolíně a jedna v Praze.

Zde je ještě nutno zmínit - v době psaní tohoto článku. U poslední jmenované totiž už přes půl roku nefunguje webkamera, což by při klasickém postupu (disablování pro nefunkčnost a následně neobnovení v době udané pravidly) znamenalo, že by keš byla archivovaná už v tuto chvíli. Owner se namísto disablování listingu rozhodl akceptovat logy selfíčkové, což na jednu stranu může život webcam keše prodloužit až do případného obnovení kamery. Zároveň ji tím však vystavuje riziku okamžité archivace se zamčením listingu: pravidla neznají žádnou selfíčkovou logovací alternativu, naopak je nemazání takových logů bráno jako porušení ownerovy povinnosti o keš se starat (vlastně jediné, vzhledem k tomu že pravděpodobně žádný owner webcam keše není zároveň provozovatelem webkamery).

 

To však neznamená, že byste nemohli vyhledávat webkamery, fotit se jimi a sbírat za to body. Jen ne na Geocaching.com, ale na alternativních serverech. Že jste o nich ještě neslyšeli? Dost možná jste o nic nepřišli. V tomto článku se vám pokusíme představit ty hlavní alternativní servery, které nějak zasahují či zasahovaly i k nám do Česka.


Mapa Webcam keší na Opencaching.de

Z již neexistujících patřily mezi ty známější u nás hlavně Envikešky a Opencaching.com. První jmenovaný fungoval mezi lety 2009 a 2015 a provozovali jej skauti. Zatímco lovit mohl na tomto webu kdokoliv, zakládat a spravovat keše mohli pouze skauti. A za zmínku určitě ještě stojí, že geocacheři se o Envikeškách nedozvídali například z médií, ale protože se skauti neostýchali schovávat své kešky metr od těch geocachingových.


Opencaching.com (neplést s regionálními Opencachingy, viz níže) byl projekt Garminu, který na něj lákal hlavně kupce svých navigací mezi lety 2010 a 2015. Proč měl Garmin, dlouholetý podporovatel Geocaching.com, svůj vlastní keškový portál?
V roce 2009 se chtěl Garmin zviditelnit tím, že svému Garmin GPS Festivalu pořádanému v německém Essenu založil listing eventu. Ten byl publikován se speciální výjimkou od Geocaching HQ, ovšem když kvůli plánovanému vstupnému získal listing 98 needs archived logů, vzalo si HQ celou věc k přezkoumání a listing eventu nakonec archivoval. Ovšem nějak se s Garminem dohodli a jejich GPS festival se v roce 2009 nakonec uskutečnil pod novým GC kódem jako megaevent. Akce to byla určitě úspěšná, navštívilo ji kolem tisícovky hráčů Geocachingu a samozřejmě i spousta mudlů, neboť i pro ně byla tato akce určena. A tak i na rok 2010 začal Garmin plánovat na stejném místě další ročník GPS festivalu. Ovšem Groundspeak tentokrát už řekl ne - akce není jen pro kešery, je komerční, nic takového už listing eventu nedostane. Samozřejmě za tím mohlo být něco víc - to vědí jen tehdejší hlavy dotčených firem. To Garmin naštvalo - v tu chvíli už spoustu věcí připravenou, včetně například megaeventových geocoinů. Akce uskutečněná nakonec pouze pro pár gps nadšenců byla natolik prodělková, že po ní Garmin rovnou zrušil i další ročník plánovaný v Hamburku.

Namísto toho v prosinci 2010 spustil svůj Opencaching. Ač na něm bylo vidět, že byl tvořen poměrně narychlo, v řadách hráčů Geocachingu si pár uživatelů našel. A to i v Česku, ze všech dalších serverů zmíněných v tomto článku asi nejvíce. Ti jej však používali převážně pouze jako duplicitní server - kopírovali sem (proti pravidlům Geocaching.com) listingy svých keší z Geocachingu a logovali ty, které opět v rámci Geocachingu našli. Tedy vidět založenou skutečně pouze Openkeš, nebo slyšet že někdo vyrazil na lov čistě Openkeší, bylo spíše výjimkou. V roce 2015 byl Opencaching.com bez předchozího upozornění zrušen.

 

Terracaching.com

Terracaching je alternativní keškový server z USA. Liší se hlavně tím, že aby mohl člověk dělat něco jiného než lovit základní typy keší, musí se za něj zaručit dva jiní aktivní hráči. Skupina základních typů keší je nazývaná jako "Traditional", obsahuje typy keší Classic, Event, Offset, Other, Puzzle a Virtual. Podle zahraničních zdrojů tedy sice víme, že by na Terracachingu měly být i webcam keše - ovšem zda tomu tak skutečně je, nebo jestli je nějaká taková v Česku, to nejsme schopni ověřit. Patrně však nebude - Terracaching v Česku není příliš rozšířen, ostatně podobně jsou na tom i okolní státy. Nachází se zde (z té skupiny Traditional) pouze 8 virtuálních a 10 klasických keší, všechny západně od Prahy. Zakladateli většiny z těchto keší jsou zahraniční hráči a průměrný čas od posledního odlovení terrakeše je momentálně 9 let.

 

Opencaching.de

Existence regionálních Opencachingů započala vznikem německého v roce 2003. Cílem bylo poskytnout dostupné funkce všem, bez existence nějakého premiového členství. Po jeho vzoru pak začaly vznikat další národní verze - americká, česká (o té ještě níže), polská, norská, či rumunská. Každá z nic se však vyvíjí trochu jinak. Zatímco německá je skutečně otevřená - umožňuje zakládat webcam keše i zobrazit mapu či souřadnice keší bez nutnosti přihlášení, polská nám ani jedno z toho neumožní.
Uživatelé jednotlivých národních verzí nejsou povinni zakládat keše pouze v daném státě. Na mapě Opencaching.de můžeme vidět na území Česka zhruba deset openkeší, z toho dvě webcam: Na Staroměstském náměstí s webkamerou funkční a na Karlově mostě s webkamerou nefunkční.
Doba od posledního nálezu je u většiny českých keší méně než jeden rok, loveny jsou hlavně německými hráči.  Web je kromě němčiny dostupný i v angličtině, francouzšitně, či italštině.

 

Opencaching.cz

V roce 2006 vznikla i česká odnož Opencachingu. Místními hráči byla pochopena trochu jinak, než třeba v sousedním Polsku. Totiž - na Opencaching šla keš buď pokud již byla i na Geocaching.com (to ovšem hlavně v začátcích tohoto serveru), nebo pokud na Geocaching.com kvůli tamějším pravidlům být nemohla. Proto se na tomto webu nachází jen asi 400 českých keší, za poslední tři roky jich přibylo osm. Jestli jsou sktuečně na místě - to je otázka. Pokud se proklikneme z listingů na Opencaching.cz na listingy keší na Geocaching.com, vidíme, že v mnohých případech tyto keše na svém místě již nejsou. Podle místních logů to však lze těžko zjistit - od posledního logu je to v průměru tak 12 let, za poslední rok byly na této platformě zalogovány pouze tři keše. Tento server jedoucí stále na zdrojových kódech z roku 2006 je prostě mrtvý, a je asi jen otázkou času, kdy zanikne úplně.
Pokud se budeme věnovat pouze webcam keším (které ovšem na mapě nelze vyfiltrovat), je jich v Česku 7. Z toho pouze jeden listing odkazuje na funkční webkameru.

 

Waymarking.com

Opomenout nesmíme ani Waymarking. Ten není alternativním serverem pro kešky, ale databází různých bodů, za jejichž návštěvu (či přidání do databáze) získáte bod. Provozuje jej přímo Groundspeak, takže pokud máte účet na Geocaching.com, můžete se skrz něj přihlásit i na Waymarking. A obsahuje i webkamery - vždyť právě na tomto webu je podle plánu Groundspeaku měli geocacheři od roku 2005 zakládat. Pravdou však je, že jim to moc nevyšlo. Web Waymarkingu vypadá, jako kdyby vzniknul před dvaceti lety. Vyhledávání pouze podle souřadnic, nebo podle kategorií (nikoliv obojí naráz). Mapa žádná, tedy alespoň přímo na webu. Existuje také stránka Waymarking Mobile, která ač uvádí "Copyright (c) 2013 Groundspeak", měla by být sprvována pouze jedním z reviewerů. Ta by měla umět zobrazit waymarky na mapě, ale už asi dva roky vrací jen prázdnou stránku. Pak také existuje mobilní aplikace - ovšem pouze pro iOS a je placená. To všechno jsou podle mého důvody, proč se minimálně v Česku téměř nikdo Waymarkingu nevěnuje. Pokud si vyhledáme objekty v okolí Liberce, většina jich byla založena mezi lety 2009-2015. Průměrný počet návštěv na jeden objekt - jedna. U některých objektů, jako jsou telefonní automaty, je jasné, že se ani té první návštěvy nikdy nedočkají.
Co se týče webkamer z Česka, je jich na tomto webu kolem dvou stovek. Z prvních padesáti výsledků vyhledávání však obsahuje odkaz na funkční webkameru pouze pět listingů.

 

Shrnutí závěrem?

Pokud bychom chtěli lovit webcam keše, bylo nutné je nejprve na některém z alternativních serverů založit. Na kterém? Ze srovnání nejlépe vychází Opencaching.de. Jako jediný z alternativních serverů vypadá, že mu je věnována nějaká péče od jeho provozovatelů, tedy že by mohl existovat ještě za pět let. Z dat posledních nálezů je vidět, že nějakou aktivní hráčskou základnu má. A ač obsahuje v Česku pravděpodobně nejméně webcam keší, výhodou je právě to, že je zde pouze jedna webcam keš s dlouhodobě nefunkční kamerou (u které lze navíc čekat, že právě na tomto serveru zasáhne některý z dobrovolníků její archivací). Nehrozí tedy, že by hra přestala lovce bavit poté, co příjdou na souřadice třetí webcam keše s nefunkční kamerou.