Tady je možné FTF i po letech od publikace

21.11.2021 | Blog | Ondra

Úvodem tohoto článku bychom měli uvést, co vlastně je to FTF, neboť i člověk který žádné FTF nemá se s touto zkratkou určitě někdy setkal. Jedná se o zkratku z anglického First To Find, neboli nalezení keše jako první. Dále v pořadí se užívají zkratky STF (Second To Find) a TTF (Third To Find), další umístění se již zkratkami nenazývají.

FTF nemá žádná oficiální pravidla ze strany Geocaching HQ, hraje se tedy podle pravidel komunity, na kterých existuje většinová shoda. V Česku je například běžné, že první nález si zapisují všichni přítomní lovci. Stejně tak, že pokud se někomu podaří nalézt keš ještě před její publikací na Geocaching.com, má (předpublikační) FTF, ovšem i první nálezce po jejím zveřejnění má (popublikační) FTF. V jiných zemích na vás však při takovém postupu mohou přinejmenším koukat trochu divně.

U nás se zase divně kouká na kešky či eventy nabízející každému možnost zalogovat si nález/účast jako FTF. Takové jednání se považuje za nemorální, neboť FTF je čistě záležitost prvního nálezu keše a určovat kdo si může nebo nemůže zalogovat FTF není v možnostech ownera. Na takovou věc však můžeme pouze divně koukat, neboť jak je uvedeno výše, FTF nemá žádná oficiální pravidla ze strany Geocaching HQ. Požadavku na smazání logu, neboť v něm bylo užito slovo FTF aniž by to bylo skutečné FTF, tedy nemůže reviewer ani owner keše vyhovět.

Jelikož systém nijak FTF nerozpoznává, pro jejich evidenci používají lovci bookmarky, či v logu užívají tagu {*FTF*}, který umí rozpoznat project-gc.com a následně FTF evidovat.

FTFkaři jsou pak, minimálně po videoklipu který se na GIFFu v roce 2013 umístil jako druhý, známí jako abstinenti spící s čelovkami na hlavě. Není však pravda, že pro každé FTF je nutné ihned po publikaci vyrazit do terénu. Některé kešky čekají na FTF dlouhou dobu - obvykle proto, neboť je nějaká chyba v jejich zadání, jsou příliš daleko, nebo protože jsou prostě až příliš těžké. Známým případem toho prvního případu je třeba GC14QBD, na které padlo FTF po více než pěti letech od jejího založení (a téměř pěti letech od její archivace).

 

Archivované keše

Začněme nejprve kešemi archivovanými. Nutno říci, že v mnoha případech archivovanými již tolik let, že i kdyby ty keše tehdy někde na místě byly, dnes tam již být nemusí. Ovšem někteří lovci tomu věří a výše uvedený příklad jasně říká, že někdy to vyjít může.

GCX5VB Ztracene kameny (16.7.2006)

Owner s nickem vevlog by dnes mezi keškaře příliš nezapadl. Geocaching jej nadchl, ovšem nikdy se nezkamarádil s počítači a internetem. Kešky lovil s offline databází, kterou mu do jeho navigace stáhl manažer v jeho firmě. Proto nemá na svém účtu jediný zapsaný nález. Spoustu keší založil a zakládací formulář za něj taktéž vždy vyplňoval již zmíněný manažer. Jeho kešky neměly nikdy nejpřesnější zaměření, ovšem vždy byly na místě. Proto si mnoho lidí myslí, že ani zde tomu není jinak. Ono 8 DNF na kešku v kamenném poli s hintem "pod kameny" není vlastně příliš mnoho, navíc u keše ownera s běžnou "tolerancí" zaměření v řádů desítek metrů. Na druhou stranu je však pravda, že místo je turisticky atraktivní a v listingu chybí archivační log - nikdo tedy neví, zda listing archivoval sám owner (přičemž v takovém případě by nejspíš krabičku odnesl a využil někde jinde), či reviewer a owner po kontrole kešky jeho log smazal v domění, že tím archivaci zruší.

GC1JB9E Belveder (22.11.2008)

Mluvíme o Praze, je to tedy velmi nepravděpodobné. Přesto zde nějaká šance být může. Zdejší příběh začal o dva týdny dříve, kdy owner s nickem laki008 bez jediného nálezu založil keš Husuv sbor. Souřadnice ukazovaly doprostřed silnice, mikroška měla být podle nápovědy jen tak posazená někde pod stromem. Nejspíš byla odcizena ještě před publikací. Po této zkušenosti stačilo u jeho druhé založené keše jedno jediné DNF k tomu, aby byl listing archivován. Ale kdo ví - třeba tam někde je špatně zaměřená regulárka dodnes.

GC1YDGB Zapomenuty lom (8.9.2009)

Po publikaci vyjeli tři lovci, ale nenašli. Owner se následně nechal slyšet, že keš na místě je. Pouze si spletl souřadnice, které zadal do systému. Jelikož se od roku 2009 už ke svému profilu nepřihlásil, je možné, že někde ta keška skutečně je. Ale kde, to je otázka.

Listingů nikdy nenalezených archivovaných keší je v Česku více. Zobrazit si je všechny můžete na tomto odkazu.

 

Těžké mysterky

Dávno je pryč ta doba, kdy v listingách mysterek bylo uvedeno, jak přesně se mají luštit. Dnes je to většinou o poloprázdném listingu a - lovče, hádej. Nejsou to kešky, které by byly dělány pro radost lovcům, ale naopak pro jejich potrápení.

GC7K8NB ELEKTROZAPAD (8.3.2018)

Ownerovým nápadem bylo založit keš, která bude natolik těžká, že bude čekat na FTF neobvyklou dobu. Jeho představa čtrnácti dnů se poněkud protáhla. Mnoho lovců již zkoušelo procházet Rychnov, mnoho jich přišlo se zdánlivě jasným řešením. Doposud však nikdo neuspěl. Místní reviewer po dvou letech od publikace navrhl, zda je skutečně přínosné, aby byla takováto složitá a prakticky nevyluštitelná řešení vymýšlena. Owner však nepodlehl, a tak tato keš stále čeká na svého prvního nálezce.

GC94D6D Hledá se Nelson (14.1.2021)

Zatím je to vlastně teprve 10 měsíců, co se hledá Nelson. Těžko říci, zda je ownerský účet falešný, nebo skutečný. Existuje už pět let, během kterých založil desítku keší, na kontě nalezených jich však má pouze 14. Přitom by podle chronologie nálezů měl hned druhý keškovací den odlovit tři PMO mysterky v Sokolově, mezi nimi například Sokolovský trojúhelník. A trojúhelníkem se zřejmě inspiroval, neboť i v listingu této mysterky je na mapě nakreslený trojúhelník. Ale kde je keš, na to doposud ještě nikdo nepřišel.

GC8V7VD Werwolfové (5.11.2020) a další oblacovky

Známým trapitelem je owner s nickem oblac. Založil již 243 keší, z toho přesně 200 mysterek. Z toho 113 mysterek je obtížnosti 4 a vyšší. Není tedy divu, že tyto keše příliš mnoho nálezů nemají a mnohdy čekaj na FTF dlouhou dobu. Zmiňujeme jednu, ovšem v tuto chvíli čekají na FTF ještě další čtyři jeho keše: GC91HKB (29.11.2020), GC98QK0 (13.4.2021), GC98FA3 (13.4.2021) a GC9BVTW (1.6.2021).

 

Zahraniční kešky

Zatímco tady u nás obvykle dříve či později podlehne každá keš, v zahraničí tomu tak není. Níže přinášíme seznam tradiček, které čekají na FTF už opravdu hodně dlouhou dobu.

GC105E Venezuela (10.7.2001)

GCGGGV Kanada (11.7.2003)

GCGWD7 Kanada (9.9.2003)

GC123NG Kanada (16.4.2007)

GC1DEEA USA (30.6.2008)

GC1DP95 Kanada (1.7.2008)

GC1GMQ9 Kanada (27.9.2008)

GC1GA33 USA (7.10.2008)

GC2DZE6 Tajikistan (31.8.2010)

Seznam není úplný, vynechána je zhruba desítka keší a keše novější než z roku 2010 v něm nejsou zahrnuty vůbec. Zájemci mohou nahlédnout do bookmarků věnujících se zatím nikdy neodloveným keším zde nebo zde.