Labka se stovkami zastávek? Šlo to.

24.3.2022 | Blog | Ondra

Českým hráčům se podařilo objevit chybu v Adventure Lab Builderu, díky které bylo možné vytvořit sérii s nelimitovaným počtem zastávek. Běžný hráč může s kreditem na vytvoření série vytvořit sérii o pěti zastávkách, pořadatelé velkých (mega a giga) eventů o deseti zastávkách, firmy a organizace stejně tak. Chyba spočívala v tom, že omezení počtu zastávek bylo ošetřeno nemožností vyvolat formulář pro přidání nové zastávky v případě, kdy již byl maximální možný počet zastávek založen. Ovšem v případě, kdy byly formuláře pro vytvoření nových zastávek již otevřeny (například v nových panelech prohlížeče), do nich vepsaná data byla vždy uložena jako nová zastávka.


Dnes již je chyba opravena a při pokusu o odeslání formuláře v momentě kdy již série obsahuje maximální povolený počet zastávek vypíše toto.

Co je v tomto případě poněkud smutné je to, jak se k nalezené chybě postavili samotní hráči Lab Adventures. Namísto očekávatelného nahlášení chyby provozovateli hry založil jeden z hráčů v Klatovech sérii o jednapadesáti zastávkách. A to k tomu ještě virtuálních. Virtuální je samozřejmě každá labka, vyjma těch které vznikly v úplných počátcích Adventures a dnes jsou ponechány na dožití. Pravidla však určují, že každá labka má být se svou lokalitou provázána - tedy že odpověď na otázku má být nalezitelná na souřadnicích daně labky. Bohužel třeba takový datum vzniku Geocachingu byste v hlubinách jezírka Mercandinových sadů hledali marně.

 

Jak se zakladateli podařilo takovou sérii vypustit? Poměrně jednoduše. HQ totiž spoléhá na to, že případné problémové série jim ihned nahlásí sami hráči, a proto série před zveřejněním neprocházejí žádným schvalovacím procesem. Vidina možnosti získat 51 bodů bez nutnosti zvednout oči od displeje telefonu však byla pro mnohé hráče natolik silná, že série byla poprvé nahlášena až po více než čtvrt roce její existence. Nezareagovali ani propagátoři Adventures, od kterých by se očekávala podpora HQ a snaha o zajištění férovosti hry. Zareagoval pouze správce Facebookové skupiny Geocaching Adventure Lab - CZ vystupující na této sociální síti pod smyšleným jménem Tomáš Haha - a to tím, že v dané skupině zablokoval toho, kdo o této v té době ještě existující chybě informoval HQ. Až to vypadá, jako by Adventures pro české hráče nebyly alternativní virtuální zábavou jako zamýšlelo HQ při jejich spuštění, ale jen rychlou výplní času pro bezpáteřní honibody. Snad to tak jen vypadá.