Co je to Archeocaching?

17.10.2021 | Blog | Ondra

Už jste slyšeli o Archeocachingu? Kdepak, není to žádná konkurenční hra pořádaná českými archeology. Jedná se o cílené vyhledávání archivovaných keší, které i přes archivaci ještě mohou být na místě. Co k tomu koho láká, když aktivních keší je v celém Česku přes 68 000? To potřebuje nutně nějaký bod navíc? Kdepak, o tom to není. Je to právě o tom napětí; nejistotě, že roky neudržovaná keš na tom místě vskutku bude. A o to je pak větší radost z jejího nálezu.

 

Právě tato radost pak musí vyvážit i jistá negativa s Archeocachingem spojená. Ať už mluvíme o plísní obrůstajícím logbooku, nebo o tom, že vám (to se ovšem bavíme o výjimečných případech) nebude umožněno si nález zalogovat. Pokud je váš nick v logbooku, máte sice nárok si keš zalogovat jako nalezenou - ať už se jedná o keš aktivní, disablovanou, nebo archivovanou. Pokud vám owner váš log smaže, můžete pak kontaktovat lokálního reviewera, který může váš log obnovit. Zároveň přitom však ownera vyzve k odnesení archivované keše, čímž můžete kvůli jednomu bodu do svých statistik připravit o archeocachingový zážitek desítky lovců po vás. Proto k takovému kroku raději nesahat.

 

Může se však také stát, že listing keše je uzamknut a nové logy do něj nelze zapisovat. K zamknutí listingu mohlo dojít například pokud owner nemohl po archivaci keš odnést. Tím tedy není myšlen ownerův liknavý přístup k odnesení (zamčení listingu by pak vyznělo jako neobtěžuj se po sobě uklízet), ale například oplocení pozemku na kterém se keš nachází, či zrušení turistické cesty v národním parku. Listing vám pak neodemkne ani Geocaching HQ, neboť pokud je listing uzamknut a keš zůstala na místě, má to znamenat, že ke keši jste se legální cestou nemohli dostat ani vy. Jiná situace může nastat, pokud byl listing zamčen například kvůli napadání skze WN logy či "nacházení" kešky z gauče. Listing může být po "vychladnutí" odemčen, ovšem v takovém případě záleží na rozhodnutí reviewera. Pokud hrozí, že by například logování z gauče pokračovalo, listing odemykat nemusí.


Archivovaná GC19PZQ, na které nikdo nebyl více než sedm let. V tomto případě
si však poslední dva nálezci Found It zapsat nemohli - owner, který byl v té
době taktéž reviewerem, si uzamknul listing proti zapisování nových logů.

Nejznámějším archeonálezem je nalezení APE cache poblíž Seattlu mimo dané souřadnice. Zakladatelé této keše (zakladatel Geocaching HQ a autor prvních geocoinů) dopřáli tomuto logu velkou medializaci a keš následně odarchivovali a vrátili na své původní místo.

 

Jak takovou archivku najít? K nalezení archivované keše obvykle není potřeba nic jiného, než hledat na souřadnicích archivované keše (či v jejich blízkosti). Ale jak přijít na to, kde dřív nějaká keš byla? Existuje několik možností.
1, Mapa archivovaných keší gy.8u.cz/geo
Tato mapa obsahuje všechny archivované keše v Česku, které lze filtrovat podle kraje a typu keše. Dál už je to pouze o ručním procházení listingů a zkoušení v terénu.

2, Mapa archivovaných keší na project-gc.com
V této mapě jsou vidět s aktivními kešemi i ty archivované. Přidáním filtru s posledním datem logu (např. na rok 2018) můžeme v mapě vidět pouze ty archivované, čímž nám ovšem z mapy vymizí novější archiválie i archiválie které byly od té doby nalezeny.
3, Tématické bookmarky

Několik hráčů Archeocachingu udržuje své bookmarky odlovitelných keší (příklad1, příklad2). Hráči to pak mají vlastně bez práce - tedy za předpokladu, že autora bookmarku nepřestane bavit jej aktualizovat.

4, Seznam archivovaných keší na geocaching.com

Podobné s první možností, ovšem namísto mapy máme seznam, který lze ještě dále filtrovat a seřazovat. Stačí dát vyhledat třeba kešky ve vašem okolí a následným přidáním &a=1 na konec adresního řádku se nám seznam aktivních a disablovaných keší promění v seznam archiválií, které si (pokud jsme PM) můžeme ještě seřadit podle data posledního nálezu.

TATO FUNKCE PO UPDATU WEBU Z 9.2.2022 MOMENTÁLNĚ NENÍ DOSTUPNÁ.


Pravděpodobně nejčastěji nalezenou (tedy spíše spatřenou) archeokeší je fyzická lab keš
Bílé Vánoce
od Šamana, nacházející se v Praze mezi Lennonovou zdí a Kampou.
Visí zde od roku 2019, a jelikož se jedná o labku, ani se zjištěným kódem není možné si ji již nikde zalogovat.

Pro Archeocaching platí (kromě oficiálních pravidel Geocachingu) ještě další komunitou tvořená doporučení. Neshodnou se na nich ani samotní hráči, přesto považuji za důležité je zde uvést:

1, Pokud je keš v prostoru, kam je zakázán vstup, na odlov se nevydávám.
2, Neměním logbook, čímž dopřávám stejný zážitek i dalším lovcům.

3, Pokud mám čas, logbook vysuším.

4, Neobnovuji odnesenou keš.

5, Pokud na místě najdu keš s novým logbookem, na webu neloguji, neboť se může jednat o něčí plánovanou keš na stejném místě.

6, Pokud se keš již jeví více jako odpad než jako keš, odnáším ji a informuji v listingu WN logem.

7, Další bod v mých statistikách nestojí za to, aby kvůli němu byla keš odnesena.

 

Kdo je nejlepší? Těžko říct. Žebříček s TOP hráči Archeocachingu existoval po sedm let na Project-gc.com. Archeocaching však není disciplína, která by se dala vyjádřit čísly. Čísla naopak sváděla k tomu, že lovci se pro vyšší umístění v žebříčku vydávali i tam, kde neměli co dělat. Z tohoto důvodu byl na přání Geocaching HQ seznam TOP hráčů v lednu 2020 zrušen.

 

Jak je to s kešemi virtuálního typu? Na ty se pohlíží trochu jinak. Earthkeše a virtuálky jsou totiž obvykle archivovány (vynecháme-li již zmíněné zákazy vstupu do lokalit) pro nečinnost ownera. Právě toho ownera, který má kontrolovat správnost odpovědí. Jelikož na místě v takovém případě nezůstalo nic fyzického co by tam owner uložil, nedá se logování archivovaných earthek označovat jako Archeocaching, ale spíše jako honibodství.

 

Teď můžete dozajista namítnout, že u archivovaných fyzických keší také není aktivní owner, který by kontroloval oprávněnost logů. Jenže hráči archeocachingu jsou poctiví a mnohdy do svých logů přidávají fotky logbooků, ze kterých je vidět, že je jejich log oprávněný. Pokud by tací byli všichni, dost možná by byla dodnes odlovitelná webcam keš ve Svratce, kde zprovoznili novou webkameru zhruba čtvrt roku po archivaci listingu (odarchivaci těchto typů keší není možné provést). Mnozí hráči si však nechtěli nechat ujít možnost získat do svých statistik bodík k poměrně vzácnému typu keší, logovali Webcam photo taken například se selfíčkami ze svých telefonů, mnohdy ani to ne. A jelikož owner v tomto případě nebyl aktivní a nemazal neoprávněné logy, z důvodu hromadného porušování pravidel byl listing uzamčen proti logování. A úplně stejně dopadly všechny archivované webcam keše na našem území, snad jen se dvěma výjimkami týkajících se důvodu zamčení listingu. U GCHDRD to bylo přání majitele, který si již nepřál další logy na jeho keši, což mu nelze nijak vyčítat. Zatímco u fyzické keše by byl owner pravděpodobně nejprve vyzván k dodržení jednoho z pravidel hry, kterým je ukldit po sobě archivovanou schránku, u webcam keše nebylo co uklízet a přání ownera mohl reviewer vyslyšet. Druhou pak je GCD11E na Karlově mostě, kde důvod zamčení listingu není znám. Snad jen že moravský reviewer neměl pro archeocaching pochopení, a tak přikročil k zamčení listingu mimo jím spravované kraje. To však neznamená, že byste se nemohli kdekoliv vyfotit webkamerou, stejně jako že byste nemohli odlovit archivovanou tradičku se zamčeným listingem. Můžete, o tom Archeocaching je. Jen nemůžete počítat s tím, že za to budete mít nějaký bod do statistik.