Biltema keše: vlastní atribut, nový typ keše, nebo stále nic?

12.8.2022 | Blog | Ondra

Pokud nějaké téma rozhýbalo diskusi na oficiálním fóru Geocaching.com, pak to byl návrh požadavku na zavedení vlastního atributu pro Biltema keše. Nebyl to první takový požadavek a patrně opět skončí zametený někde pod stolem. Pojďme se podívat na to, proč by Biltema keše měly podle nás mít vlastní atribut nebo ikonku, stejně jako na názory oponentů, nejen kvůli kterým tento návrh bude patrně zamítnut.


Návrh atributu pro biltema keše z oficiálního fóra HQ.

Začít bychom mohli tím, co to vlastně Biltema keš je. Keše zavěšené typicky na stromech, pro jejichž sundání je potřeba prut nebo teleskopická tyč. Název keší je zároveň názvem švédského hobbymarketu, který mimo jiné prodává teleskopické tyče. Nám v Česku patrně není potřeba tyto keše nijak představovat, neboť jich zde máme přibližně 1500. To znamená více než Wherigo keší, více než Challenge keší, více než Letterboxů. A dokonce i více než všech keší těchto tří typů dohromady.
V zahraničí však s dotazem na počet Biltema keší nepochodíme. Je to dá se říct evropská specialita, která se dá vysvětlit i častým důvodem pro založení nové keše tohoto typu: "Když už jsem vrazil takový peníze do tý teleskopický tyče, tak ji chci použít víckrát, než jen jednou." To ovšem není jediný důvod. Například v sousedním Německu patří slovo Biltema mezi zakázané kvůli jeho komerčnímu původu, a tak zde jsou v mnoha případech takové keše pojmenovány jako Angelcache (jak by řekli Vořechovi, patrně první němečtí owneři chtěli umístěním těchto keší ukázat, kde by nejraději viděli viset Merkelovou). Ve Velké Británii bychom pak také určité množství Biltema keší našli, ale tam není v názvech keší používán žádný společný název.

 

Biltema keše mají tu nevýhodu, že nejdou žádným způsobem vyfiltrovat či odfiltrovat. To vadí těm, kteří tento typ keší vyhledávají, ale i těm, kteří se mu vyhýbají. Podle toho se hráči rozdělují na ty, kteří by raději viděli pro tyto keše vlastní atribut, a kteří by raději vlastní ikonku.

Podle atributu totiž lze keše pouze vyfiltrovat. Pokud tedy například hledáme keše v místech, kam můžeme se svými pejsky, stačí otevřít (novou) mapu a tlačítkem filtrování si zobrazit pouze ty keše, které obsahují atribut Dogs allowed. Pokud se ale psů bojíme a chceme si vyfiltrovat keše obsahující atribut záporný, nebo alespoň pozitivní atribut neobsahující, máme smůlu. Nejde to. Na odfiltrování by tedy pomohla pouze vlastní ikonka.


Spatříte při jízdě tradičku přijatelného terénu i obtížnosti? Může to být rychlá drajvka. V tomto případě se ale jedná o Biltema keš.

O tom, že by bylo skutečně vhodné s tím něco udělat, ukazují výsledky nedávné ankety ve Facebookové skupině Czech Geocaching. Z třísetsedmdesáti respondentů se pouze 4,6% hlasujících vyjádřila tak, že žádná změna nutná není. 59,6% hráčů bylo pro vlastní atribut, 35,8% pro vlastní ikonku. Může se to jevit jako jasný názor komunity, ovšem například kanadský geocacher thebruce0 je jiného názoru. Česká komunita si prostě myslí že dlouho nepřišla žádná nová ikonka nebo atribut, tak chce nějakou prosadit. Výsledky ankety jsou podle něj příliš extrémní na to, aby v nich mohl být obsažen skutečný názor na biltema keše českých hráčů.


Výsledky červnové ankety ve skupině Czech Geocaching.

Důvod, proč by si podle mého biltema keše zasloužily vlastní ikonku, není pouze v té možnosti jejich odfiltrování. Lov biltema keší je totiž specifický ohledně překonání vzdálenosti mezi lovcem a keší. Zatímco ke kešce na ostrůvku musí lovec doplavat, ke keši ve skále vylézt, ke keši v ptačí budce dojít - v tomto případě musí dostat keš k sobě. Jak správně argumentuje australský geocacher barefootjet, není to záležitost pouze biltema keší. Jsou keše které k sobě musíme dostat například naplněním trubky vodou, vytáhnutím tyčkou s magnetem, nebo výlovem ze staré studny. A já říkám - ano. Ta ikonka by mohla klidně sdružovat všechny kešky, které je potřeba nějakým způsobem dostat k sobě. Důležité je se shodnout na tom, že je to něco odlišného, co si ikonku zaslouží. K odůvodnění nám pak mohou posloužit i typy již existujících keší:

Pokud hráč musí splnit nějaký úkol nebo odpovědět na nějaké otázky, pak je to virtuálka.

Pokud se ty otázky týkají geologie, pak je to earthka.

Pokud musí hráč odehrát hru na telefonu aby se dostal k finálním souřadnicím, může to být Wherigo.

Pokud musí hráč před zalogováním splnit nějaký úkol, pak je to challenge (nemají vlastní ikonku, ale pod ikonkou mystery jsou brány jako samostatný typ).

Pokud si hráč může otisknout razítko do svého logbooku, je to letterbox.

Pokud hráč musí kešku vyrybařit - proč by to také nemohl být speciální typ keše.

 

Dalším argumentem proti nové ikonce pak bylo i to, že by si s ní neporadily geocachingové aplikace. Já tedy nevím jak to vidí ostatní, ale podle mého pokud někdo vytvoří nějaký software pro hru, pak by jej měl přizpůsobovat on té hře. V žádném případě bych nepozastavoval vývoj hry kvůli tomu, že existuje nějaký herní software, jehož autorovi se nechce jej upravovat.

 

Někteří hráči se však staví negativně i k pouhému atributu. Jak říkají - existuje přece atribut pro nutnost speciálního vybavení. S tím ovšem nesouhlasím a z toho důvodu ani nenazývám možný atribut jako "vyžaduje prut", ale pouze "biltema keš". Například má hned první odlovená keš tohoto typu v říjnu 2012 v Polsku tento atribut nemá a nepotřebuje jej, neboť tyč s háčkem je ukryta hned pod stromem. Biltema keš to tedy bez pochyby je, ale žádné speciální vybavení nevyžaduje.

Navíc si myslím, že pod pojmem speciální vybavení by mělo figurovat vybavení skutečně speciální, nikoliv vybavení u nás a v dnešní době již zcela obvyklé (k tomu se ještě vrátím ke konci článku). Tím argumentuji i kanadskému hráči Hügh, který píše:
"Že atributy pro některé vybavení byly v minulosti vytvořeny ještě neznamená, že by mělo mít každé vybavení svůj vlastní atribut. Co třeba žebřík, sada pro odemykání zámků, šroubovák, magnet, něco pro zápis do nestandardního logbooku (jako třeba CD nebo jiné nepapírové materiály), čtečka QR kódů, internetové připojení, ... Kde byste nakreslili tu čáru?"

Čára by měla být zakreslena podle počtu užití. V okruhu 13km od mých HC se nachází 223 biltema keší, 12 keší vyžadujících baterku (která již svůj atribut má). Zde by tedy byla ona pomyslná čára a pod ní by bylo 5 keší vyžadujících čtečku QR kódů, pod kterou by byl jednou potřebný šroubovák a jednou potřebný magnet. Žebřík by v daném seznamu nebyl vůbec, neboť jeho nutnost se dá vyčíst už z pěti hvězdiček terénu. Něco pro zápis do nestandardního logbooku by ze seznamu bylo taktéž vynecháno, neboť pravidla hry jasně uvádí, že logbook musí být papírový.

Tomu oponuje například již zmíněný barefootjet. V jeho okolí se nachází 12 keší vyžadujících baterku, 5 keší pro které se leze na strom. Biltemu tam nemají jedinou. Podobný názor zastává více hráčů, například hráč The Leprechauns z Pittsburgu: "Našel jsem více než 1 000 keší s hodnocením T3 nebo vyšším a více než 1 000 keší s hodnocením D3 nebo vyšším ve 45 státech USA. Nikdy jsem neviděl jedinou keš, která vyžadovala rybářský prut k sundání krabičky ze stromu. Nový atribut musí být celosvětově relevantní." Problém, který se mě netýká, není nutné řešit.

 

Ve vlákně se nachází i jiné nápady stojící za zmínku. Například podle australského hráče Goldenwattle by stačilo, pokud by biltema keše byly hodnoceny terénem 5. I tuto myšlenku chápu - vždyť kde je řečeno, že nemůžu biltema keš odlovit s žebříkem. Stejně jako se pokusit sundat ze stromu lezeckou T5 keš s pomocí teleskopické tyče. Tomu však oponuje německý reviewer GerandKat: "Bitva o správné hodnocení obtížnosti nebo terénu biltema keší není nic jiného než proxy fight (nepřátelská soutěž o kontrolu nad organizací). 'Bezmozcí atleti' upřednostňující vysoké terénní hodnocení by se zlobili kvůli tomu, že i 'baculatý programátor' by si nyní odlovem keše s terénem pět mohl vyplnit tabulku D/T."

Za mě je tedy škoda, a to jsem chtěl napsat už k té výtce ohledně české ankety, že klidně zabijeme správnou funkčnost hry, abychom náhodou neohrozili aktuálně vedoucí hráče v jejich vyplňování tabulek. Snad jsem si i proto myslel, že srovnávací žebříčky hráčů přímo na Geocaching.com nenalezneme, aby bylo jasné že je o zábavě. Ne o tom, kdo kolikrát vyplní kterou tabulku.

Třešničkou na dortu je další příspěvek daného reviewera, kde uvádí, že pro hodnocení D/T neexistuje žádný pokyn s výjimkou T1, který musí vždy značit bezbariérový přístup: "Takže je nám to jedno, pokud chcete umístit d5/t5 na zábradlí, je to pro nás v pořádku. Možná se jednou zeptáme, jestli si myslíte, že tohle napumpované hodnocení je správné, ale když nám řeknete že je to tak, jsme s tím naprosto v pohodě."

I když je pravda, že zrovna tenhle nápad mi příjde jako ten nejméně vhodný. A i regionální pravidla Nového Jižního Walesu uvádí, že podle HQ "protože nálezce stojí na zemi pod keší, hodnocení terénu odpovídá zemi, kterou prošel, aby se dostal do pozice nálezce". Ovšem ještě jednu zajímavou věc tam můžeme najít. Že podle HQ není rybářský prut považován za speciální vybavení. A hned máme jasno i s používáním atributu speciálního vybavení. I když tedy jen do momentu, než si otevřeme regionální pravidla Austrálie, podle kterých naopak taková keš musí povinně obsahovat atributy no tree climbing required a special tool required. A teď si vyber, že.

 

Za zmínku stojí i tip, podle kterého by po vzoru challenge keší měly všechny keše vyžadující speciální nástroj být typu Mystery. V takovém případě totiž musí hráč vždy před odlovem nejprve pročíst listing. To dává jistý smysl v momentě, kdy by skutečně nebylo možné vytvořit pro biltemy ikonku samostatnou. Nutno však říci, že by to bylo řešení takové polovičaté.

Zatímco vlastní ikonka by dovolila keše vyfiltrovat i odfiltrovat, samostatný atribut by dovolil je pouze vyfiltrovat, zařazení pod Mystery by tyto keše dovolilo pouze odfiltrovat. Pro někoho, kdo loví stylem že přijede do nějakého města a na mapě si najde nejbližší tradičku, u které se před příchodem na místo podívá pouze na hvězdičky obtížnosti a terénu, dostačující. Pro ty, kteří biltema keše vyhledávají, zcela k ničemu.

 

Dalším možným řešením, které by vlastně nevyžadovalo žádný programátorský zásah, by bylo uvádění slova biltema v názvu. Příznivci tohoto typu keší by si mohli tyto keše vyfiltrovat pomocí již existujícího políčka ve filtrování název keše musí obsahovat, odpůrci by typ keše odhalili nejpozději při rozkliknutí keše na mapě. U nás je to metoda běžně používaná, ovšem nikoliv v plné míře a nikoliv vymahatelná.

Nutnost použití konkrétního slova v názvu mají v tuto chvíli například již zmíněné challenge keše. Je tedy teoreticky možné, že by s takovým rozhodnutím HQ přijít mohlo. Slovní spojení biltema keš už se objevilo i na oficiálním blogu HQ. Pro nás v Česku by to znamenalo nechat doplnit toto slovo do zhruba tříset listingů. Ale co v takovém sousedním Německu? Jak je uvedeno už na začátku článku, slovo biltema je u nich zakázané jakožto komerční název. A podle mého názoru se nedá očekávat, že by HQ donutilo německé reviewery k obratu o 180°.

 

Teď se asi zeptáte, jak se k tomuto aktuálnímu tématu postavilo HQ a jakou změnu ohledně biltema keší tedy můžeme v brzké době čekat. Bohužel vás zklamu. Téma bylo na oficiálním fóru aktivní koncem června a nikdo z HQ se k němu do dnešního dne nevyjádřil.